Grondverzet

Grasland verbeteren

Grasland verbeteren of het egaliseren van een perceel, is iets wat nauwkeurig moet gebeuren. voor het uitvoeren van deze werkzaamheden, hebben wij diverse soorten frezen, ploegen en diverse kilverbakken, waarmee het werk uitgevoerd kan worden.

Hieronder uitleg over onze werkzaamheden.

Diepploegen/Mengwoelen.

Diepploegen en mengwoelen is bedoeld om de storende lagen in uw bodemprofiel te breken en de capillaire werking van het grondwater te verbeteren,en eventueel zand (indien aanwezig) naar wens in de bovenlaag te mengen om de
draagkracht van het maaiveld te bevorderen.

(Ook met de komst van zwaardere landbouw machines, zal in de toekomst de verdichting in de bovenlaag toenemen, ± 35/40 cm-mv,afhankelijk van de grondsoort) met als gevolg het uitdrogen van de bovenlaag.

Van te voren wordt de grond beoordeeld ,en in overleg met u, welke bewerking het beste resultaat geeft voor uw landbouwgrond.
ploegen2

Kilveren

Voor grondverzet ter plaatse op een stuk land of grond kunnen wij egaliseren,d.m.v kilverbak en in combinatie met laserapparatuur is het zelfs mogelijk de meest oneffen percelen vlak te maken of juist onder afschot aan te leggen.
Kilveren

Doorzaaien

Ter verbetering van de bestaande graszode kunnen wij uw perceel, doorzaaien d.m.v een doorzaaimachine.

Kippertransport.

Al uw kippertransport o.a. zand/grond/grint/afval kunnen wij voor u verzorgen met een 22.5 ton’s kipper met gedwongen besturing.

Om uw wensen uit te voeren, leveren wij
•(sier),bestrating,en of erfverharding,(beton/of klinkers)
•het leveren van vulzand en puinverharding
•het uitgraven en het maken van een zandbed voor bestrating
•intrillen van het zandbed
•het aanbrengen van de door u gewenste bestrating
•afvoeren overtollig materiaal

Sloot en bermonderhoud
Binnen ons bedrijf zijn er diverse mogelijkheden voor het onderhoud van bermen, talud en sloten. We hebben verschillende machines voor dit werk zoals een klepelmaaier, maaikorf en wallenfrees. Ook kunnen we met een hydraulische graafmachine uw talud opnieuw profileren

Hekkelen