Agrarisch Loonwerk

Onder agrarisch loonwerk voeren wij de volgende werkzaamheden uit:
Diverse grondbewerkingen o.a.
Ploegen op diverse dieptes
ploegen
Hakfrezen (zode)
Mengwoelen op diverse dieptes
Egaliseren d.m.v. kilverbak
Grasland opnieuw inzaaien/en of doorzaaien
Mest injecteren met een BSA Duport injecteur
TW15
Vaste mest verspreiden

Gras oogsten met Taarup opraapwagen(s) met verdeler

Kuilen

verdeler
Hooipersen normale pakken